REMONT OGRODZENIA CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO W TERESPOLU

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PN.

„REMONT OGRODZENIA CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO W TERESPOLU”

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe – skan
Opinia
PFU Remont ogrodzenia cmentarza w Terespolu ul. Czerwonego Krzyża
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Projekt umowy
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Wzór wykazu robót budowlanych
Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego Wzór wykazu osób
Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*