Intencje Mszy Świętych

PONIEDZIAŁEK, 5 grudnia
6:30 +w czyśćcu cierpiących i zmarłych z rodzin członków Apostolatu
7:00 +Piotra i Zofię Chomiuk
7:00 +Marię i Franciszka Więcek
18:00 +Helenę i Tadeusza Gorszuk
18:00 +Halinę Tarasiuk /greg. poza parafią
18:00 +Ryszarda Tarasiuka /greg. poza parafią
WTOREK, 6 grudnia
6:30 Dz.bł. w int. dzieci i ich rodzin z prośbą o opiekę MB i potrzebne łaski
7:00 +Annę i Zygmunta Pawłowskich
7:00 +Zofię r. Piotra Władysławę z r. Soćków
NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18:00 O Boże przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia dla członków Koła Przyjaciół KRP i ich rodzin
Dz.bł. dla wnuków o dary Ducha Świętego, opiekę MB oraz, łaskę rozeznania woli Bożej
Dz.bł. w 30 r. ur. Pauliny i Daniela w 35 r. ur.
+Halinę Tarasiuk /greg. poza parafią
+Ryszarda Tarasiuka /greg. poza parafią
+Mikołaja Wróblewskiego z racji imienin
+Helenę i Aleksandra Wic
+Franciszka Wasiluka
+Teresę Maksymiuk
+Czesławę Guziuk
+Weronikę Poleszczuk of. Wnukowie i prawnukowie
+Andrzeja Wacewicza of. siostra Barbara z mężem Krzysztofem i rodziną
+Celinę Mincewicz 2 r. Stanisława i Zbigniewa Mincewicz
+Henryka Bancarzewskiego
+Edwarda, Grzegorza, Czesława i Marka z r. Leonienko
+Annę Hawrot of. Koledzy i koleżanki ze szkoły
ŚRODA, 7 grudnia
6:00 W intencji uczestników Rorat
6:00 Dz.bł. w 70 r. ur. Stanisława o Boże bł. i potrzebne łaski
7:00 +Czesławę Guziuk 30 dz.
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
18:00 Dz.bł. z racji urodzin Janusza o zdrowie dla niego i jego Syna Kamila, opiekę MB of. Żona
Dz.bł. w 11 r. ur. Mikołaja z prośbą o Boże bł. dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Zuzanny
+Halinę Tarasiuk / greg. poza parafią
+Ryszarda Tarasiuka / greg. poza parafią
+Leokadię i Wiesławę Chwesiuk z racji imienin
+Czesława Łukaszuka 20 r.
+Marię, Stanisława, Jacka Piskorskich
+Aleksandrę, Stefana, Jana, Antoniego, Grzegorza, zm. z r. Miszczuków, Annę
i Antoniego z r. Protasiuków
+Marię Sawczyc 3 r. Kazimierza, Piotra, z r. Daniluków i Rokosz
+Franciszka Wasiluka of. Maria i Henryk Jasińscy
+Teresę Maksymiuk of. rodzina Juchnikowskich
+Czesławę Guziuk of. rodziny Zdanowicz i Rozmowskich
+Andrzeja Wacewicza of. Koleżanki z pracy siostry
+Henryka Bancarzewskiego
+Ludmiłę Kuroczkin, Pawła Kuroczkin, Józefa Piwowara
CZWARTEK, 8 grudnia
6:30 Dz.bł. w 1r.ur. Stasia Żuk, brata Antosia i rodziców
7:00 +Weronikę Poleszczuk 30 dz.
11:00 Dz.bł. za dzieło modlitwy różańcowej, rodziców modlących się za swoje dzieci
z Kół: św. Rodziny, św. Sebastiana, św. Jana Bosko i św. Augustyna
18:00 +Władysławę 15 r. Michała Juszkiewicza, Paulinę, Pawła Kowaluków, babcie
i dziadków z obu stron
18:00 +Halinę Tarasiuk / greg. poza parafią
18:00 +Ryszarda Tarasiuka / greg. poza parafią
PIĄTEK, 9 grudnia
6:30 +rodziców: Annę i Stanisława Wedziuków
7:00 +Zofię Orzeł 30 r. Wacława Orzeł, Marię Tarasiuk z r. Orłów, Semeniuków, Skorodziuków of. Rodzina
7:00 +Marka Roguskiego of. koleżanki i koledzy siostry z pracy
18:00 +Stanisława Karolczaka 2 r.
18:00 +Halinę Tarasiuk / greg. poza parafią
18:00 +Ryszarda Tarasiuka / greg. poza parafią
SOBOTA, 10 grudnia
6:00 W intencji uczestników Rorat
7:00 Dz.bł. do Bożej Opatrzności dziękczynna za opiekę i łaski dla całej rodziny oraz, błagalna o dalszą opiekę nad rodziną w następnym roku
7:00 +Franciszka Tarasiuka i jego rodziców
18:00 +Tadeusza Knigawkę 2 r.
18:00 +Halinę Tarasiuk /greg. poza parafią
18:00 +Ryszarda Tarasiuka /greg. poza parafią
NIEDZIELA, 11 grudnia
7:00 +Annę, Czesława Zielińskich i rodziców obojga stron
9:00 +Władysława Horoszko, Tadeusza, Jana, Wiktora, Ludwika, Dariusza, Anielę, Stefanię, Helenę
9:00 +Ryszarda Tarasiuka /greg. poza parafią
10:30 +Grzegorza Tarasiuka 3r. zm. rodzeństwo: Stanisława, Gienka, Karolę, Albinę, Jadwigę
12:00 Za Parafian
18:00 +Janusza Mikołajczuka 1 r.
18:00 +Halinę Tarasiuk /greg. poza parafią

2 Replies to “Intencje Mszy Świętych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*