Intencje Mszy Świętych 22.07 – 28.07.2024

PONIEDZIAŁEK, 22 lipca
6:30 +Henryka Aleksandruka 1 r.
7:00 Dz.bł. w 7 r. ur. Julii Żuk, o Boże bł. dla siostry Leny i rodziców of. dziadkowie
7:00 +Adama Wesołowskiego 23 r. of. żona
7:00 Poza parafią +Stefana Lubeńczuka greg. of. siostra
7:00 Poza parafią +Antoniego Artemiuka greg. of. Jadwiga Greczyńska
18:00 +Danutę Kowalską of. córka
18:00 Poza parafią +Kazimierę Wawryszuk greg. of. dzieci
18:00 Poza parafią +Reginę i Zbigniewa Chajczuk greg. of. rodzina
WTOREK, 23 lipca
6:30 +Roberta Selerskiego 30 dz. of. uczestnicy pogrzebu
7:00 +Tadeusza Wach 5 r. of. córka z rodziną
7:00 Dz.bł. z racji imienin Czesławy Trochimiuk of. dzieci i wnuki
7:00 Poza parafią +Stefana Lubeńczuka greg. of. siostra
7:00 Poza parafią +Antoniego Artemiuka greg. of. Jadwiga Greczyńska
NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18:00 Dz.bł. za dar powołania i służbę Panu Bogu i ludziom, otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. opiekę św. Franciszka dla Brata Sebastiana z racji Jubileuszu Czterdziestolecia pobytu w zakonie
Dz.bł. w 10 r. ur. Korneliusza Lubeńczuka of. rodzice, rodzeństwo, dziadkowie
W int. Panu Bogu wiadomej
+Danutę Zawierucha of. syn Bogdan
+Agnieszkę Miszuk of. Piotrek z rodziną
+Daniela Harasimiuka 1 r. of. rodzice i siostra
+Krzysztofa Kozłowskiego of. córka
+Jana Mikołajczuka, Irenę Matczuk, Alę Kuszneruk of. Marzena
+Daniela Harasimiuka 1 r. of. ojciec chrzestny z rodziną
+Mirosława Parafiniuka of. koleżanki i koledzy ze związku „Solidarność 80”
+Romana Głucha i Tomasza of. rodzina Żmudzkich
+Mikołaja Żuka of. Bożena i Leszek Kozłowscy
+Izabelę Jakimiuk-Sawicką of. sąsiedzi z bloku kolejowego
+Zofię Wojarnik i wszystkich zmarłych z rodziny of. rodzina
+Dariusza Pilipiuka 1 r. zm. Pracowników Służby Zdrowia
+Tadeusza Sawczyka of. Wspólnota Mieszkaniowa Nowa
+Bartosza Kozłowskiego of. rodzice
+Andrzeja Chomiuka of. rodzina Zarębów
Poza parafią +Kazimierę Wawryszuk greg. of. dzieci
Poza parafią +Reginę i Zbigniewa Chajczuk greg. of. rodzina
ŚRODA, 24 lipca
6:30 +Zuzannę Gójską of. syn z rodziną
7:00 +Krystynę Grubisz z racji imienin, rodziców obojga stron
7:00 Poza parafią +Stefana Lubeńczuka greg. of. siostra
7:00 Poza parafią +Antoniego Artemiuka greg. of. Jadwiga Greczyńska
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
18:00 Dz.bł. w 4 r. śl. Agnieszki i Przemysława o Boże bł. opiekę MB dla małżonków i ich syna Mateusza of. rodzice
O zdrowie i pomyślny przebieg leczenia of. rodzina
Dz.bł. w 15 r. ur. Wiktorii o zdrowie, Boże bł. dla niej, jej mamy z okazji imienin, taty i brata Karola of. dziadkowie
+Andrzeja Chomiuka of. rodzina Kamockich
+Izabelę Jakimiuk-Sawicką of. koleżanki i koledzy
+Danutę Zawieruchę of. syn Józef
+Julię i Stefana Homziuk, rodzeństwo i rodziców obojga stron of. syn z rodziną
+Agnieszkę Miszuk of. wnuczka Justyna z rodziną
+Teofilę Błachowską 10 r. of. rodzina
+Annę Prokopiuk of. rodzina
+Krzysztofa Kamińskiego of. mama i brat z rodziną
+Reginę Pruto 1 r. zm. z r. Prutów i Gerasimiuków, Alinę i Józefa Boguszewskich zm. r. Boguszewskich
i Gulczyńskich of. rodzina
+Krzysztofa, Halinę, Edwarda Gołębiowskich, Rafała, Mariannę Michalak of. rodzina
+Mirosława Parafiniuka of. Barbara i Krzysztof z córkami
+Mikołaja Żuka of. syn Łukasz z rodziną
+Józefa Sawickiego, zm. z r. Sawickich i Lubeńczuków of. żona
+Roberta Selerskiego of. pracownicy Oddziału Celnego Drogowego w Terespolu
+Izabelę Jakimiuk-Sawicką of. koleżanki i koledzy z Bialchemu
+Andrzeja Prokopiuka i zm. z rodziny of. córki
+Julię, Stanisława, Bogdana, Tomasza 2 r. Androsiuków, Stanisława Jankowskiego, dziadków z r. Malickich i Androsiuków of. Alicja Ejfer
Poza parafią +Kazimierę Wawryszuk greg. of. dzieci
Poza parafią +Reginę i Zbigniewa Chajczuk greg. of. rodzina
CZWARTEK, 25 lipca
6:30 +Izabelę Jakimiuk-Sawicką 30 dz. of. uczestnicy pogrzebu
7:00 +Jakuba Nikoniuka z racji imienin of. żona z dziećmi
7:00 Poza parafią +Stefana Lubeńczuka greg. of. siostra
7:00 Poza parafią +Antoniego Artemiuka greg. of. Jadwiga Greczyńska
18:00 Dz.bł. z racji imienin organisty Krzysztofa Andrzejuka
18:00 Poza parafią +Kazimierę Wawryszuk greg. of. dzieci
18:00 Poza parafią +Reginę i Zbigniewa Chajczuk greg. of. rodzina
PIĄTEK, 26 lipca
6:30 +Tadeusza Sawczyka of. koleżanki i koledzy z GS w Terespolu
7:00 +Wiesława Dejniczuka 9 r. Karolinę of. rodzina
7:00 Poza parafią +Stefana Lubeńczuka greg. of. siostra
7:00 Poza parafią +Antoniego Artemiuka greg. of. Jadwiga Greczyńska
18:00 +Lucjana 32 r. Halinę Mielczarków, rodziców i rodzeństwo obojga stron of. córka
18:00 Poza parafią +Kazimierę Wawryszuk greg. of. dzieci
18:00 Poza parafią +Reginę i Zbigniewa Chajczuk greg. of. rodzina
SOBOTA, 27 lipca
6:30 +Jadwigę, Włodzimierza i Tadeusza Wróbel of. rodzina
7:00 +Annę i Aleksandra Kaliniuków of. córka
7:00 Poza parafią +Stefana Lubeńczuka greg. of. siostra
7:00 Poza parafią +Antoniego Artemiuka greg. of. Jadwiga Greczyńska
18:00 +Gabriela Pikułę i Sergiusza of. Grażyna Pikuła
18:00 Poza parafią +Kazimierę Wawryszuk greg. of. dzieci
18:00 Poza parafią +Reginę i Zbigniewa Chajczuk greg. of. rodzina
NIEDZIELA, 28 lipca
7:00 +Alicję Jurczuk 1 r. Piotra i Stanisławę Krasuckich of. mąż i dzieci
7:00 Poza parafią +Stefana Lubeńczuka greg. of. siostra
9:00 +Ryszarda Borowiec 2 r. of. żona i dzieci
9:00 Poza parafią +Reginę i Zbigniewa Chajczuk greg. of. rodzina
9:00 Poza parafią +Antoniego Artemiuka greg. of. Jadwiga Greczyńska
10:30 +Zofię, Kazimierza, Jerzego, Zdzisława Wakulewicz, Stanisławę, Kazimierza, Eugeniusza Denickich
12:00 Za parafian
18:00 +Jana Odziomka 3 r. Michalinę of. córka
18:00 Poza parafią +Kazimierę Wawryszuk greg. of. dzieci

One Reply to “Intencje Mszy Świętych 22.07 – 28.07.2024”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*