Ruch Światło-Życie

Fos - Dzoe Światło - Życie Ruch Światło – Życie jest ruchem posoborowym, pragnie on w naszej polskiej rzeczywistości służyć dziełu odnowy Kościoła według inspiracji Soboru Watykańskiego II, w jedności z Ojcem Świętym i biskupami.
Odnowa Kościoła dokonuje się poprzez odnowę poszczególnych chrześcijan. Celem więc Ruchu jest niesienie pomocy w formacji dojrzałego chrześcijanina jako Nowego Człowieka w Chrystusie. Chodzi o doprowadzenie poszczególnych ludzi do dojrzałości wiary, która wyraża się w harmonii i jedności pomiędzy poznaniem a czynem, tzn. pomiędzy słowem zawartym w Ewangelii a życiem. Do tej dojrzałości dochodzi się tworząc wspólnoty chrześcijańskie.
W Ruchu Światło – Życie praca formacyjna przebiega w grupach. Młodzież i dzieci zbierają się w małych grupach, aby pogłębić swoją wiarę. W czasie wakacji uczestniczą w 15 – dniowych rekolekcjach.
W parafii w Terespolu w Ruch Światło – Życie zaangażowanych jest około 100 dzieci i młodzieży skupionych w grupach prowadzonych przez animatorów.
Moderatorem jest ksiądz Zbigniew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*